For foreninger

Få information om puljemidlerne for 2021 og se mulighederne for samarbejde.

Mange unge har brug for et ekstra boost ovenpå en tid med lange nedlukninger. Derfor har Københavns Kommune afsat en pulje til foreninger, der laver fællesskabsorienterede aktiviteter for unge mellem 15-30 år i København.

Formålet er at understøtte aktive fællesskaber til unge københavnere – særligt på uddannelsesstederne. 

Ny pulje i 2021: Flere aktive unge i foreninger og fællesskaber

Den nye pulje styrker mulighederne for, at flere unge kan være aktive sammen. Puljemidlerne er afsat til foreninger og ungdomsuddannelser, der tilbyder sommer- og efterårsaktiviteter samt løbende aktiviteter for unge hen over efterår og vinter 2021.

Mere om puljen

Hvad er formålet?

Københavns Kommune vil med denne pulje styrke unges muligheder for at være aktive sammen.

Behovet for at indgå i aktive fællesskaber er stort efter corona-krisen, derfor understøtter Københavns Kommune foreninger, ungdomsuddannelser samt skoler, der tilbyder aktiviteter for unge mellem 15-30 år i København.

Du kan læse mere om puljen her (kk.dk).

Hvem er målgruppen?

Puljen er målrettet unge mellem 15-30 år i København. Puljemidlerne uddeles til foreninger, ungdomsuddannelser og skoler, der laver aktiviteter for unge i målgruppen.

Aktiviteterne er primært for unge, der går på en ungdomsuddannelse i København som fx gymnasium, erhvervsskole, FGU eller ungdomsskole og sekundært andre unge inden for aldersgruppen.