For ungdomsuddannelser

Er du interesseret i at få en aktivitet ud til eleverne på din ungdomsuddannelse?

Du kan finde inspiration til nye aktiviteter for elever på ungdomsuddannelser under Find aktiviteter. Hvis du finder en aktivitet, som du vil høre mere om, eller hvis du har idéer til nye samarbejdsmuligheder på din ungdomsskole, så kontakt os endelig. 

Den nye pulje styrker mulighederne for, at flere unge kan være aktive sammen. Puljemidlerne er afsat til foreninger og ungdomsuddannelser, der tilbyder sommer- og efterårsaktiviteter samt løbende aktiviteter for unge hen over efterår og vinter 2021. 

Partnerskaber mellem ungdomsuddannelser og foreninger

Københavns Kommune har et partnerskab med ungdomsuddannelserne i København om at fremme trivsel og sundhed blandt eleverne, så flest mulige unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

Partnerskabet er indgået med ungdomsskoler, forberedende grunduddannelser (FGU), erhvervsskoler og gymnasiale uddannelser i København – og partnerskabet når i alt omkring 15.000 unge.

Udover partnerskaberne med ungdomsuddannelserne, så har vi også tæt kontakt til foreningerne, der laver aktiviteter til unge mellem 15-30 år i København.